top of page
LARVA UYGULAMASI KÜTAHYA

LARVA UYGULAMASI

Lavra Uygulaması Nedir?

 Lucilia (Phaenicia) sericata steril larvalarının kronik yaralarda biyodebridman amaçlı kullanılması suretiyle yapılan uygulamadır.

 Maggot Tedavisi kapsamında uygulamadaki gerekli materyal olan Lucilia sericata türüne ait sineğin lahoratuvarda sürekli üretimi aşağıdaki standartlarda yapılır: LMaggot Tedavisi kapsamında Lucilia sericata türü sineğin erişkin kolonilerinin laboratuvarda sinek kafesleri İçinde sürekli üretimi yapılacak koşullar için yaklaşık 12 m2 büyüklüğünde "iklim odası" Özellikleri oluşturulmalıdır, Bu amaçla İklim Odasfnda 24°C sıcaklık, %40-60 nemlilik ve belli bir ışık sistemi kurulmuş olmalıdır, İklim odasında Lucilia sericata türü sineğin yaşam döngüsüne uygun yumurta, larva, pupa ve erişkini ile sinek kolonileri elde edilmelidir. Siklim odasının yanı sıra larva eldesi sierilizasyonu ve yapılacak ise steril paketlerin geliştirilmesi amacıyla bağımsız, mikrobiyolojik analiz için gerekli etüv, otoklav, lamktar kabin, ışık mikroskobu cihazlarım içeren» yaklaşık 20 m2 büyüklüğünde fonksiyonel bir laboratuvar bulunmalıdır.

Maggot Tedavisi Uygulanabilecek Durumlar: Maggot tedavisi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

• Diyabetik ayak ülseri

• Venöz staz ülserleri

• Diyabete bağlı olmayan nöropatik ayak ülserleri

• Bası ülseri

• Travmaük iyileşmeyen yaralar

• Arteriyel/iskemik ülserler

• Post-operatif yaralar

• Osteomyelît

• Nekrotizan fasilt

 Uygulanmayacak Durumlar: insektlere karşı alerji durumunda, anlamlı derecede koagülopati varlığında, baş bölgesi, solunum sistemi ve iç organlara, endokrin bezlere ve hayati organlara bağlantısı olan fıstüller, hemarojik apselere uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir. 

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page