top of page
müzikterapi kütahya

MÜZİKTERAPİ

Müzikterapi Nedir?

 Müzik terapisi konusunda ehliyetli bir profesyonel tarafından, müziğin ve müzik uygulamalarının, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı uygulamadır.

 Müzikterapi Uygulanabilecek Durumlar: Müzikoterapi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başma tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

 • Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları.

♦ Sosyal fobiler.

♦ Kişilik bozuklukları.

♦ Otizm hastalarında dikkatin artırılması,öğrenmenin kolaylaştırılması ve çevreye farkmdalığın artırılmasında.

♦ Zeka geriliğinde öğrenmenin kolaylaştırılması ve çevreyle iletişimin arttırılmasında.

• Kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında.

■ Akut ve kronik ağnda.

• Multipl skleroz, Parkinson gibi kronik organik hastalıkların rehabilitasyonunda yardımcı olarak. » Felçli hastaların rehabilitasyonunda yardımcı olarak.

♦ Yanık tedavisinde ağrı ve anksiyete azaltılması.

♦ Yoğun Bakım Ünitelerinde ağrı ve anksiyete azaltılması.

♦ Doğum sırasında ağrı ve anksiyetenin azaltılması.

• Preoperatif anksiyete ve postoperatif ağrıma azaltılması.

♦ Kanser hastalarında ortaya çıkan ağn, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş edilmesinde,

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page