top of page
OZON TEDAVİSİ KÜTAHYA

OZON UYGULAMASI

Ozon Uygulaması Nedir?

Lokal veya sistemik olarak ozon-oksıjen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir. Uygulama metodlan;

• Majör Otohemoterapi: Hastanın 50 ila 100 cc kanı, vücut dışında steril koşullarda, uygun oranda medikal ozon gazı ile normobarik koşullarda karıştırılıp hastaya geri verilir.

• Minör Otohemoterapi: Hastanın 2 ila 10 cc kanının vücut dışında steril koşullarda medikal ozon gazı ile karıştırılıp, intramuskuler yoldan hastaya enjekte edilmesidir.

• Rektal veya vaginal însufflasyon: Hastaya rektal veya vajinal yoldan medikal ozon gazı verilmesidir.

• Torbalama metodu : Kol-baeak gibi ekstremitelerin haricen ozon gazı uygulanması amacıyla özel bir torbaya alınarak medikal ozon gazı uygulaması işlemidir.

• İntradiskal uygulama: Steril koşullarda görüntüleme teknikleri (C kollu skopi, fioroskopi) eşliğinde uzman doktorlar tarafından intervertebral diskler içerisine direk ozon uygulanmasıdır.

• Kas İskelet Sistemi Uygulamaları: Kas» tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresi ve omurga sorunlarında; enjeksiyon yöntemi ile deri içi, deri altı, kas içi ve eklem içi medikal ozon gazı uygulamalarını içerir.

 Ozon Uygulanabilecek Durumlar: Ozon uygulaması aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

• Eklem, tendon ve ligaman yaralanmaları.

• Verîebra ve disk patolojilerine bağlı yansıyan ağrı (para vertebral enjeksiyon).

• Myofasial ağn, fıbromyalji.

• İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş diyabetik yaralar.

• Gingivit. periodontitis. Uygulama Merkezlerinde;

• Nöropatik ağn.

• Vertebral disk patolojileri (Skopi altında intradiskal enjeksiyon).

• Enfekte diyabetik yaralar.

• Revaskülarizasyon şansı olmayan kritik iskemili ekstremite yaralan. Minör otohemoterapi, majör otohemoterapi, rekta! uygulamalar, intraartikuleri tetik nokta tendon kılıfı enjeksiyonları ünite koşullarında da yapılabilecektir. Medikal ozon uygulamaları standart tedavilere ek olarak veya tek başına uygulanabilir.

 

Uygulanmayacak Durumlar: Ozonun gaz formunda damar içine enjeksiyonu hava emboiisi sonucu Ölümlere yol açabileceğinden yapılmaz. Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz enzimi eksikliği, Basedov Grâves tipi kontrolsuz hipertroidi vakaları, masif kanamalı hastalar, malign hipertansiyon, ağır trombositopeni (<50000 /mm3 ) varlığında ozon uygulaması yapılamaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngöriilemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page