top of page
PROLOTERAPİ KÜTAHYA

PROLOTERAPİ

Proloterapi Nedir?

 Proliferatif ve irritan solüsyonların eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel olarak, özel iğnelerle ve özel tekniklerle uygulanır.

 Proloterapi Uygulanabilecek Durumlar: Proloterapi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz. 

• Eklem bağ gevşekliklerine bağlı ağrı, şişlik.

• Kısmi tendon yaralanmaları ve aşırı kullanım sendromu,

• Tekrarlayan baş, boyun, sırt ve bel ağrıları.

• Omurga, göğüs kafesi ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament kaynaklı ağrılar.

• Migren ağrıları ve royofasyal ağnlar.

• Topuk dikeni, plantar fasitis ağrı, şişlik ve fonksiyon bozuklukları.

 • Yumuşak doku spor yaralanmaları.

• Bağ ve kas yaralanmalarına bağlı kısmi yırtılmalar. 

• Enflamatuar eklem hastalıkları, arteritler, mikro- dolaşım sorunlar.

 

Uygulanmayacak Durumlar: Hemofili, zeka geriliği, kanama bozukluğu, derin ven trombozu, stabil olmayan kan basıncı, kalp krizi, epilepsi, açık yaralar, son dönem kalp yetmezliği, diabetes meliitus, antikoagülan tedavi, böbrek yetmezliği, ilaçlara karşı aşın duyarlılığı olanlarda uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda. Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page