top of page
sülük uygulaması kütahya

SÜLÜK UYGULAMASI

Sülük Uygulaması Nedir?

Steril sülük kullanılarak yapılan uygulamadır. Tedavide kullanılacak "Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana" isimli "tıbbi sülüklerin üretim yerinden ve steril sülük elde edilen işletmeden temin edilmesi aranacak şartlardandır. Sülüklerin imha işleminde, 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre gerekli işlemler uygulanır.

 

 Sülük Uygulanabilecek Durumlar: Sülük tedavisi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibî beyanlarda bulunulamaz.

• Dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit),

• Alt eksîremite variköz ven hastalı klarında ağrıyı,

• Lateral epikondilit gibi hastalıklarda ağrıyı azaltma amaçlı

• Flep cerrahisi sonrası görülen venöz yetmezlikler, replantasyon ve revaskülarizasyon sonrası venöz yetmezlikler.

Uygulanmayacak Durumlar: Kanama diyatezleri (Hemofili gibi), aktif kanama odağının varlığı, ciddi anemi, cerrahi girişim öncesi, kam sulandırıcı ilaç kullanımı, gebelik ve emzirme, sülük ya da diğer canlılara karşı alerji, tedavi uyumunu etkileyen şiddetli psikiyatrik rahatsızlıklar, lösemi, kemik İliği supresyonu varlığı, gastrointestinal kanama, kanser, karaciğer siroz varlığı, diyaliz hastalarında, kalp pili varlığı, menstrüel dönem, enfeksiyon varlığı (HIV pozitifi iği, vb.), kemoterapi ve radyoterapi sırasında ve çocuklarda (18 yaş altı) uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

20.10.2023 Tarihinde güncellenmiştir.

bottom of page