top of page
Kütahya apiterapi

APİTERAPİ

Apiterapi Nedir?

Apiterapi; arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanılmasıdır. Arı zehiri için;

Canlı bal arısı,

Arı zehiri içeren ekstraktlar bulunan ampuller,

Arı zehiri içeren merhemler, kullanılır. Arı zehiri intradermal ve subkutanöz olarak kullanılabilirken diğer arı ürünleri oral ve topikal şekilde uygulanabilir. Oral kullanılacak arı ürünlerinin kimyasal analizleri yapılır ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne uyması zorunludur. Apiterapi uygulamadan önce, arı zehiri ve arı ürünlerine karşı alerjinin olup olmadığı test edilir. Apiterapi uygulama yerinde acil durumlarda hastaya müdahale edecek yetkili personel ve yaşam destek ünitesi bulundurulması zorunludur:

 

Apiterapi Uygulanabilecek Alanlar: Apiterapi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılabilir. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Bal, polen, propolis ve arı sütü, sekonder immün yetmezliklerde immün sistemi destekleyici olarak uygulanabilir.

Arı zehiri; kas-iskelet sistemi ağrıları, kızarıklık, hassasiyet gibi semptomların azaltılması, bacak kas kontraktürleri veya kas güçsüzlüğünde kas kuvvet artışına yardımcı olabilir.

Bal; kronik deri yaralarının iyileşmesini desteklemek amacıyla topikal olarak kullanılır.

Uygulanmayacak Durumlar: Arı ve arı ürünlerine karşı alerjisi olan kişilerde ve çocuklarda, arı zehiri 18 yaş altı, diğer arı ürünleri ise 1 yaş altı için apiterapi uygulanmaz. Arı zehiri; dekompanse kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, sistemik/lokal enfeksiyonlar, karaciğer fonksiyon bozukluğu, beta bloker kullanımı, tedavi uyumunu etkileyen ciddi psikiyatrik rahatsızlıklar, yemekten hemen önce veya hemen sonra, gebelerde ve emziren annelerde uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumları göz önüne alarak, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların dışında yasaklamalar getirebilir.

20.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page