top of page
Kütahya Osteopati

OSTEOPATİ

Osteopati Nedir?

 Eklemler, kaslar, bağ dokusu ve omurgayı içeren kas-iskelet sistemim güçlendirilmesine yardımcı olan, total vücut sağlığına odaklanan ve hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran invaziv olmayan bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.

 Osteopati Uygulanabilecek Durumlar: Osteopati aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

• Omurga ve kas-iskelet sistemi hareket ve fonksiyon bozuklukları.

• Omurga ve kemik eklem sisteminin akut ve kronik ağrı sendromları,

• Omurga disk kaymaları.

• îskialji, brakiyal nevralji, siyatalji, diskopatik ağrılar.

• Eklem lem ertliği ve dejenerasyonu.

 •Migren, gerilim tipi baş ağrıları.

• Postural kusurlar.

• Ayaktan ameliyat sonrası rehabilitasyon.

• Kaza sonrası ağn sendromları.

• Spastisite, serebral palsi gibi nöromüsküler problemler.

• Çocuklarda koordinasyon ve psikomotor fonksiyon bozuklukları.

• Psikosomatik sendromlar, aııksiyete. depresyon.

• Kronik nörolojik hastalıklarda (Alzheimer hastalığı ve Multipl Skleroz) destekleyici amaçlı.

• Uyku bozuklukları.

• Sindirim sistemi, üriner sistem, ürogenital, solunum ve dolaşım sistemleri fonksiyonel bozukluklan.

• Vissero-somatik fonksiyon bozukluklarına bağlı rahatsızlıklar.

• Hamile kadınlarda ağn sendromları.

• Honnonal denge bozukluklarında destekleyici amaçlı.

 

 Uygulanmayacak Durumlar: Ağrı nedeniyle uygulamanın istenmemesi, kanamalar, uzamış kanama zamanı, antikoagülan kullanımı, ileri kanama/pıhtılaşma bozukluklan, hemofili, intemal fîksasyon , fotai eklem protezi varlığı, kemik ve eklem stabiiitesim bozacak; tümör, metastatik hastalık, süpüratîf artrit, osteomiyelit, septik artrit, kemik tüberkülozu, kırıklarda erken dönem, akut hematom. Down sendromu, akut psikoz. Bakanlık, uygulama ve araştıımalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricînde yasaklamalar getirebilir.

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page