top of page
Hipnoz Kütahya

HİPNOZ

Hipnoz Nedir?

 Hipnoz, telkin yoluyla diğer bîr kişinin bilinç ve farkındalık vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafiza veya davranışlarında değişiklik elde etmek ürere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran işlemdir.

 Hipnoz Uygulanabilecek Durumlar: Hipnoz aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Ünitelerde:

 Cerrahi işlemlerde: 1- Preoperatif ameliyat korkusunu yenme, anksiyete ve ağrıyla baş etme.

2- Postoperatif ağrı, bulantı, kusma ve anksiyete ile baş etme.

3- İntraoperatif ağrı, anksiyeteyi azaltma

• Tüm tamsal ve girişimsel işlemler şırasında

• Acil tıpta kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında

• İnfertilite tedavi sürecinde

• Gebelik ve doğum süresince ve kadm hastalıklarında

• Obesite

• Yeme bozuklukları

• Sigara bırakmada

• Alkol bağımlılık tedavisinde (sadece psikiyatri uzmanı tarafından uygulanabilir)

• Depresyon (sadece psikiyatri uzmanı tarafından uygulanabilir)

• Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları

• Organik olmayan uyku bozuklukları

• Organik olmayan cinsel fonksiyon bozuklukları

• Fonksiyonel barsak bozuklukları

• Akut ve kronik ağrı

Diş hekimliğinde: fobilerde, ağrı giderme, anestezi, diş gıcırdatma, tedaviye ve protezlere uyumu arttırıcı, temporomandibüler eklem disfonksiyonu, îrigeminal nevralji, ağız içi problemlerin giderilmesi

• Atopik dermatit, seboreik dermatit» ürtiker gibi organik nedeni olmayan kaşıntılarda

• Alleıjik rinit, alerjik astım

• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

Uygulama Merkezlerinde:

• Yanık tedavisinde ağrı ve anksiyete azaltılmasında

• Doğum .sırasında

• İntraoperatif ağrı, ve anestezinin sağlanmasında

• Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş edilmesinde

Uygulanmayacak Durumlar: Şizofreni ve psikopatik durumlar, alkol ya da ilaç intoksikasyonu, demans, intihar eğilimi olan klinik depresif kişilerde (psikiyatri uzmanı hariç) hipnoz uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

20.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page