top of page
kayropraktik kütahya

KAYROPRAKTİK

Kayropraktik Nedir?

 Kayropraktik; kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. Uygun hastalarda normal mekanik hareketliliğini yitirmiş eklemleri elle uygulanan tekniklerle düzeltme üzerine yoğunlaşır.

 Kayropraksı Uygulanabilecek Durumlar : Kayropraksi aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

•Akut ve kronik boyun ve bel ağrısı,

• Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı.

• Ani fieksiyon- ekstansiyon zorlanmalanyla ilişkili ağrılar.

• Lomber spinal stenozun erken konservatif tedavisi.

• Lomber, torakal ve servikal disk hemilerinin erken konservatif tedavisi,

• Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları.

• Miyofasiyal ağrı sendromu.

• Mesleki ve spor ile ilişkili rekreasyonel kas-iskelet sistemi yaralanmaları.

• Geriatrik yaş grubunun osteoartrit vb. kas-iskelet sistemi sorunları.

• Mekanik faset eklem kaynaklı, biyomekanik dısfonksiyonlar.

• Koksiks ağrısı.

• Postürel Skolyoz.

• Progresif motor defisit ve kauda equina sendromu saptanmayan sinir kökü imtasyonları Omuz, sakroiliak eklem, lemporamandibuler eklem, kalça, diz, el, ayak eklem, disfonksiyonlan. 

• Kayropraktik müdahale, sedasyon veya anestezi gerektiriyorsa, hu uygulamaların uygulama merkezinde yapılması uygundur.

 Uygulanmayacak Durumlar: Odontoid hipoplazi, instabil odontoid, akut kırık, spinai kord tm, osteomiyelit, hematom (spinalkord veya mtrakanahküler),menenjial tm, vertebral tm, fragmanh disk hemisiyîe birlikte olan ilerleyici nörolojik defısit, üst servikal omurganın Amold Chiari malformasyoou, vertebral luksasyon, anevrizmal kemik kisti, dev hücreli kemik tm, osteoblastom, osteoidosteoma. ameliyat sonrası fiksasyon/stabilizasyon protezleri, kas ya da diğer yumuşak dokuların neopiastik 'hastalıkları, pozitif Keming ya da Lhermit belirtileri, siringomiyeli. etiyoiojisi bilinmeyen hidrosefali, kauda equina sendromu gibi durumlarda kayropraksi uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda. Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page