top of page
homeopati kütahya

HOMEOPATİ

Homeopati Nedir?

 Homeopati, kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemidir. Homeopati uygulamasında kullanılacak ilaçların ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin hususlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafindan düzenlenir.

Homeopati Uygulanabilecek Durumlar:

• Gerilim tipi ve migren gibi organik olmayan baş ağrıları.

• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi.

• Organik olmayan uykusuzluk.

• Kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, imtabl barsak sendromu.

• Egzema, alerjik astım, alleıjik rinit.

• Romatizma! hastalıklara ait artrit, kronik ağrı, ağız kuruluğu gibi durumlarda.

• Solunum yollan hastalıklarına ait burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, yutma güçlüğü, stomatit gibi durumlarda. » Kemoterapi yan etkileri olan bulantı, kusma, stomatit, ağız kuruluğu. • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alanlarda tedaviye destek amaçlı,

• Sindirim sistemi hastalıklarına ait Gastro-Özefajial Reflü ve gastrite bağlı mide ağrısı ve yanmasında, bulantı, kusma, ishal gibi durumlarda.

• Prcmenstruel Sendrom, dismenore, infertilite.

• Variköz ven postoperatîf hematom ve ağnnm azaltılması gibi durumlar.

• Kas- iskelet sisteminin mekanik ağrısı,

• Diş Ağrıları. Uygulama Merkezlerinde:

• Ürolitiyazis ağrısı.

• Doğum sancısı.

• Sinir kökü imtasyonları.

• Çocukta periöperatif dönemde destekleyici.

Bağımlılık tedavisinde destekleyici.

• Kemoterapi ve radyoterapinin bulantı, kusma, ağrı, ağız kuruluğu, anksiyete, radyodermatit yan etkilerinin azaltılmasında. 

Postoperatif ağrı, ajitasyon, ödem, yara iyileşmesi şikayetlerin azaltılmasında.

• Travmaların iyileşme süresinin kısaltılması.

• Anksiyete.

 Uygulanmayacak Durumlar: Kanser gibi ağır, kronik hastalıklarda palvatif kullanım dışında kullanılamaz. Fiziksel travma ve yaralanmalarda sadece destekleyici olarak kullanılır. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

20.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page