top of page

GETAT Nedir?

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır.

20.10.2023 Tarihinde güncellenmiştir.

Image by Katherine Hanlon
Image by Antonika Chanel
Image by Katherine Hanlon
Image by Hush Naidoo Jade Photography
bottom of page