top of page
refleksoloji kütahya

REFLEKSOLOJİ

Refleksoloji Nedir?

 El, ayak tabam ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanların mevcudiyeti prensibine dayanır. Bu refleks alanlara herhangi bir cihazı malzeme, krem, losyon kullanmadan sadece basınç uygulanır. Refleksolojî spesifik hastalıkların tanı, tedavisi veya eklem mobilizasyonu ve manupilasyönunu içermez.

Refleksoloji Uygulanabilecek Durumlar: Refîeksoloji aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı, ortadan, kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

• Stres, anksiyete,

• İrritabl Barsak Sendromu,

• Herhangi bir organik bozukluk tanımlanmayan kişilerde immün sisteminin güçlendirilmesi

• Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulana, kusma, kabızlık gibi durumlar.

• Mekanik kas- iskelet sistemi ağrılar.

• Migren, gerilim tipi gibi organik nedenli olmayan baş ağrıları.

• Astım tedavisinde anksiyeteyi azaltarak destekleyici.

• Organik olmayan uyku bozuklukları.

• Hiperaktif detrüsor kasma bağlı idrar kaçırmada yardımcı yöntem olarak, kullanma. Uygulama Merkezlerinde;

• Anksiyete bozuklukları, panik atak tedavisinde destekleyici.

• Hemipieji, serebral paisi, multiple skleroz gibi nörolojik kökenli hastalıklarda genel rehabilitasyon uygulamalarım destekleyici.

• Kanser ve kemoterapive bağlı ağrı, bulantı, kusma gibi yan etkileri azaltmada destekleyici.

• Doğum ağrılarının azaltılması.

 

Uygulanmayacak Durumlar: Öyküde akut enfeksiyonlar, ateşli durumlar, ayakta aktif gut artriti, derin ven trombozu, kontrol edilemeyen kan basıncı, kalp krizi, kalp pili varlığı, senkop sonrası epizod, akut cerrahî durumlar, safra kesesi-böbrek taşlan, uygulama bölgesinde açık ve kapalı yaralar, gebeliğin ilk üç ayı gibi durumlarda refleksoloji uygulanamaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

27.10.2023 Tarihinde düzenlenmiştir.

bottom of page